Welkom op de website van Stichting Kinder- en Jongerenrechtswinkel Nederland

Ben jij onder de 23 jaar en zit je met een vraag of probleem?

Wij, als medewerkers van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel (KJRW), weten alles over jouw rechten en plichten en luisteren graag naar jouw verhaal. We helpen jou met het opkomen voor jouw rechten en kunnen je ook helpen met het schrijven van een brief aan bijvoorbeeld jouw werkgever, jouw ouders of de rechter. Deze hulp is gratis en alles wat je ons vertelt blijft geheim.

Om jou meer bewust te maken van wat wij doen geven wij ook voorlichtingen, debatten en mootcourts op scholen. Klik op het kopje KJRW’s om te zien welke vestiging bij jou in de buurt zit en hoe je er mee in contact komt.

Voor meer informatie over de KRJW’s en over ons, ben je op deze website aan het juiste adres.

Maak hier onder je keuze:

DISCLAIMER

Dit is de disclaimer van www.kjrw.eu, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Kinder- en Jongerenrechtswinkel Nederland. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Kinder- en Jongerenrechtswinkel Nederland is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Kinder- en Jongerenrechtswinkel Nederland. 

Stichting Kinder- en Jongerenrechtswinkel Nederland streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting Kinder- en Jongerenrechtswinkel Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.kjrw.eu op deze pagina. 

Divi WordPress Theme